Kontakt telefoniczny:
Stacjonarny: (17) 200-02-98
Komórkowy: 792-612-321

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Ziobro

Strona główna » Usługi

Pomoc frankowiczom – Kredyty frankowe

Prawo cywilne

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, zniesienie współwłasności itp.),
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, pomoc w przygotowywaniu testamentu)
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, roszczenia konsumenckie (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru
  z informacjami podanymi w umowie itp.),
 • roszczenia o zapłatę,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego,
 • opracowywanie i opiniowanie umów,
 • roszczenia związane z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów,
 • windykacja należności na etapie postępowania przedsądowego i sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • alimenty,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów, o przysposobienie, o ustalenie ojcostwa, o zaprzeczenie ojcostwa,
 • podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ubezwłasnowolnienie

Prawo gospodarcze

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności gospodarczej,
 • rejestracja spółek,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • opracowywanie i opiniowanie umów,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym,
 • sporządzanie projektów umów, porozumień, uchwał, protokołów, dokumentów korporacyjnych itp.,
 • windykacja należności.

Własność przemysłowa

 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych,
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentacja w związku z ubieganiem się o ochronę znaku towarowego oraz wzoru przemysłowego w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, w trybie wspólnotowym przed EUIPO, w trybie międzynarodowym WIPO,
 • reprezentacja przed UPRP, sądami administracyjnymi oraz EUIPO w sprawach spornych o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych,
 • przygotowanie oraz opiniowanie umów z zakresu własności intelektualnej
 • dochodzenie na drodze sądowej roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej,
 • doradztwo w zakresie strategii zarządzania dobrami własności przemysłowej,
 • współpraca z rzecznikiem patentowym.

Kancelaria świadczy usługi w dni powszednie w godz. od 08:30 – 16:00. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się na indywidualne spotkanie – telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.

Nasz adres

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Ziobro
ul. Hetmańska 4/7, 35-045 Rzeszów

Kontakt
E-mail: radca@annaziobro.pl
Telefon: (17) 200-02-98
Telefon komórkowy: 792-612-321

Nasza lokalizacja