Kontakt telefoniczny:
Stacjonarny: (17) 200-02-98
Komórkowy: 792-612-321

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Ziobro

Strona główna » Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem w zależności od stopnia zawiłości sprawy, rodzaju oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. O wysokości wynagrodzenia pobieranego w konkretnej sprawie, Klient jest informowany przed przystąpieniem do czynności przez pełnomocnika.

W trakcie nieodpłatnej wizyty o charakterze informacyjnym, Klient jest informowany o przewidywanych całościowych kosztach prowadzenia sprawy.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenia jednorazowego – za prowadzenie konkretnej sprawy lub wykonanie czynności, ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
  • wynagrodzenia ryczałtowego – stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
  • godzinowy – stawka ustalona za godzinę pracy prawnika;
  • z premią za sukces – wynagrodzenie dodatkowe ustalane z Klientem w przypadku spraw
    o podwyższonym ryzyku prowadzenia sprawy, dużym stopniu skomplikowania i w innych uzasadnionych przypadkach. Kancelaria stosuje ten system rozliczenia najczęściej w sprawach
    o odszkodowania za szkody w mieniu oraz na osobie. Premia za sukces wypłacana jest wyłącznie
    w przypadku pozytywnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy.

Wysokość stawki za zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych i administracyjnych ustalane jest każdorazowo z Klientem, w oparciu o Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r.
w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 z póź.zm.).

Nasz adres

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Ziobro
ul. Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów

Kontakt
E-mail: radca@annaziobro.pl
Telefon: (17) 200-02-98
Telefon komórkowy: 792-612-321

Nasza lokalizacja