Kontakt telefoniczny:
Stacjonarny: (17) 200-02-98
Komórkowy: 792-612-321

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Ziobro

Strona główna » Usługi

Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy, którą objęci są zarówno pracownicy – osoby fizyczne, jak i pracodawcy – małe i średnie przedsiębiorstwa. Do zakresu oferowanych usług należy m.in.:

 • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami pracy,
 • dochodzenie na rzecz pracowników roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zakończenia stosunku pracy, mobbingu oraz dyskryminacji,
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
 • opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń oraz porozumień kończących stosunek pracy
 • sporządzenie regulaminów pracy, wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także ewidencji czasu.

Prawo cywilne

 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • wszelkich roszczeń konsumenckich (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru
  z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez internet),
 • roszczenia o zapłatę,
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego,
 • opracowywanie i opiniowanie umów,
 • roszczenia związane z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów,
 • negocjowanie umów,
 • windykacja należności na etapie postępowania przed sądowego i sądowego, zabezpieczającego
  i egzekucyjnego, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, zniesienie współwłasności itp.),
 • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych.

Prawo gospodarcze

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności gospodarczej,
 • rejestracja i przekształcanie spółek,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • opracowywanie i opiniowanie umów,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym,
 • sporządzanie projektów umów, porozumień, uchwał, protokołów, dokumentów korporacyjnych itp.,
 • windykacja należności.

Prawo administracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • opracowywanie pism, wniosków lub zgłoszeń urzędowych,
 • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi,
 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego,
 • sporządzanie skarg na decyzje oraz skarg bezczynność organów.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • pomoc w przygotowywaniu testamentu,
 • doradztwo w zakresie prawa spadkowego.

Prawo przewozowe i publiczny transport zbiorowy

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa przewozowego oraz publicznego transportu zbiorowego. Doradztwo obejmuje zarówno pomoc prawną dla gmin jak i przedsiębiorstw świadczących usługi na tym rynku. Kancelaria zajmuje się opracowywaniem projektów umów oraz porozumień międzygminnych, a także redaguje projekty uchwał i regulaminów.

 

Kancelaria świadczy usługi w dni powszednie w godz. od 9:00 – 16:00. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się na indywidualne spotkanie – telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.

Nasz adres

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Ziobro
ul. Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów

Kontakt
E-mail: radca@annaziobro.pl
Telefon: (17) 200-02-98
Telefon komórkowy: 792-612-321

Nasza lokalizacja